Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 9. Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml...

Quảng cáo

Đề bài

Biết rằng 0,1 lít khí etilen (đktc) làm mất màu tối đa 50 ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen (đktc) thì có thể làm mất màu tối đa bao nhiêu ml dung dịch brom trên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1 mol etilen có thể phản ứng với tối đa 1 mol brom

1 mol axetilen có thể làm mất màu tối đa 2 mol brom

Vậy lượng brom mà axetilen phản ứng gấp 2 lần so với etilen.

Lời giải chi tiết

PTHH: CH2=CH2 + Br2 → C2H4Br2         (1)

          CH≡CH + 2Br2 →  Br2CH-CHBr2  (2)

Theo phương trình (1) và (2)  số mol Br2 phản ứng với C2H2 gấp 2 lần số mol Br2 phản ứng với C2H4         

Vậy 0,1 lít C2H2 làm mất màu  là 50 x 2 = 100ml dd brom

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài