Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 9. Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:...

Quảng cáo

Đề bài

Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác dụng hết với:

a) 0,224 lít etilen ở điều kiện tiêu chuẩn?

b) 0,224 lít axetilen ỏ điều kiện tiêu chuẩn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) PTHH: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

số mol Br2  = số mol C2H4 

b) PTHH: С2H2 + 2Вг2 → C2H4Br

 số mol Br2  = 2 số mol C2H2 

=> Vdd brom

Lời giải chi tiết

a) PTHH: C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Số mol C2H4 = 0,224 : 22,4 = 0,01 mol; số mol Br2  = số mol C2H4 = 0,01 mol

\( V_{dd Br_{2}}\) =  \( \frac{0,01}{0,1}\) = 0,1 lít = 100ml

b) PTHH: С2H2 + 2Вг2 → C2H4Br

Số mol С2H2 = 0,01 mol; số mol Br2  = 2số mol C2H2 = 0,02 mol

\( V_{dd Br_{2}}\) = \( \frac{0,02}{0,1}\) = 0,2 lít = 200ml

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài