Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 108 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 108 VBT hoá 9. Hãy cho biết trong các chất sau: CH3 - CH3 ; CH ≡ CH ....

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết trong các chất sau:

CH3 - CH3 ; CH ≡ CH ; CH2 = CH2 ; CH4 ; CH ≡ C - CH3

a)  Chất nào có liên kết ba trong phân tử.

b)  Chất nào làm mất màu dung dịch brom.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kí hiệu liên kết ba: ≡

Kí hiệu liên kết đôi: =

Chất làm mất màu dd brom là chất có chứa liên kết kém bến

Lời giải chi tiết

a) Các chất có liên kết ba trong phân tử là: CH≡CH và CH≡C-CH3

b) Các chất làm mất màu dung dịch brom:  CH≡CH , CH2=CH và CH≡CH-CH3

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài