Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Tác dụng với H2O, phương trình hoá học....

Quảng cáo

Đề bài

a) Viết phương trình điện phân dung dịch muối ăn (có màng ngăn).

b) Những sản phẩm của sự điện phân dung dịch NaCl ở trên có nhiều ứng dụng quan trọng:

-Khí clo dùng để: 1)…, 2)…, 3)…

-Khí hidro dùng để:1)…, 2)…, 3)…

-Natri hiđroxit dùng để: 1)…, 2)…, 3)…

Điền những ứng dụng sau đây vào những chỗ để trống ở trên cho phù hợp:

Tẩy trắng vải, giấy; nấu xà phòng; sản xuất axit clohi đric; chế tạo hóa chất trừ sâu, diệt cỏ dại; hàn cắt kim loại; sát trùng, diệt khuẩn nước ăn; nhiên liệu cho động cơ tên lửa; bơm khí cầu, bong thám không; sản xuất nhôm, sản xuất chất dẻo PVC; chế biến dầu mỏ.

Lời giải chi tiết

a) Phương trình điện phân dung dịch NaCl (có màng ngăn):

     2NaCl + 2H2O   \(\xrightarrow[{có\,màng\,ngăn}]{{điện\,phân}}\)   2NaOH + H2↑ + Cl2

b)- Khí clo dùng để:

(1) Tẩy trắng vải, giấy; sát trùng, diệt khuẩn nước ăn

(2) sản xuất axit HCl

(3) sản xuất chất dẻo PVC, chất trừ sâu, diệt cỏ dại

- Khí hidro dùng để:

(1) hàn cắt kim loại

(2) làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa

(3) bơm khí cầu, bóng thám không

- Natri hiđroxit dùng để:

(1) nấu xà phòng

(2) sản xuất nhôm

(3) chế biến dầu m

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close