Câu 1 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào...

Quảng cáo

Đề bài

Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:

a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?

b) Không độc nhưng cũng không nên có trong nước ăn vì vị mặn của nó?

c) Không tan trong nước, nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

d) Rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết một số muối quan trọng Tại đây

Lời giải chi tiết

a) Pb(NO3)2                    

b) NaCl                     

c) CaCO3                

d) CaSO4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close