Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 33 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 33 VBT hoá 9. Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCl. Hãy cho biết...

Quảng cáo

Đề bài

Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCl. Hãy cho biết hai dung dịch chất ban đầu có thể là những chất nào. Minh họa bằng các phương trình hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sản phẩm có NaCl => chất ban đầu 1 chất phải có nguyên tố Na,  1 chất phải có chứa nguyên tố Cl

Lời giải chi tiết

Muối NaCl có thể là sản phẩm của những phản ứng hóa học sau:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close