Câu 23.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 85 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 23.3 phần bài tập trong sách bài tập – Trang 85 VBT hoá 8. Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén nung, người ta.....

Quảng cáo

Đề bài

Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén nung, người ta thu được vôi sống có công thức hoá học là CaO và khí thoát ra là CO2. Kết quả của thí nghiệm được ghi lại như sau :

-Khối lượng của chén nung rỗng là 30 g.

-Khối lượng của chén nung và canxi cacbonat là 40 g.

-Khối lượng của chén nung và CaO là 35,6 g.

Hãy điền vào dấu chấm trong những câu sau :

+ Khối lượng của CaO có trong chén sau khi nung là ... g .

+ Số mol của CaO là ...

+ Khối lượng khí CO2 thoát ra sau phản ứng là …….. g.

+ Số mol của CO2 là ………              

+ Phân tử canxi cacbonat bị phân huỷ thành CaO và \(CO_2\), có tỉ lệ số phân tử CaO/số phân tử CO2 là ... / …..

Lời giải chi tiết

Ta có những câu hoàn chỉnh như sau :

+ Khối lượng của CaO có trong chén sau khi nung là : 35,6 - 30 = 5,6 (g).

+ Số mol của CaO là : \({{5,6} \over {56}} = 0,1(mol)\)

+ Khối lượng khí CO2 thoát ra sau phản ứng là : 40 - 35,6 = 4,4 (g).

+ Số mol của CO2 là : \({{4,4} \over {44}} = 0,1(mol)\).

+ Phân tử canxi cacbonat bị phân huỷ thành CaO và CO2, có tỉ lệ số phân tử CaO/số phân tử CO2 là 1/1.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close