Câu 23-1, 23-2 phần bài tập tham khảo – Trang 86 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 23-1, 23-2 phần bài tập tham khảo – Trang 86 VBT hoá 8. Khối lượng mol của (NH4)3PO4 là:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

23-1

Khối lượng mol của (NH4)3PO4 là:

A. 113 g       B. 121g       C. 149g         D. 404g        E. 149 đvC

Phương pháp giải:

M(NH4)3PO4 = MN+MH+MP+MO

Lời giải chi tiết:

M(NH4)3PO4 = MN+MH+MP+MO

                  = 14.3 + 4.1.3 + 31+ 16.4 = 149 đvC

Đáp án E

23-2

Viết phương trình hóa học giữa kim loại Al và khí oxi:

Sau khi phương trình đã được cân bằng thì tổng số phân tử chất tham gia và tạo thành sau phản ứng là:

A. 9         B. 7             C. 5          D. 4 

Lời giải chi tiết:

4Al + 3O2 → 2Al2O3

Sau khi phương trình đã được cân bằng thì tổng số phân tử chất tham gia và tạo thành sau phản ứng là: 4+3+2 = 9

Đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close