Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 85 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 85 VBT hoá 8. Khí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước:.....

Quảng cáo

Đề bài

Khí metan CH4 có trong khí tự nhiên hoặc trong khí bioga. Khí metan cháy trong không khí sinh ra khí cacbon đioxit và nước:

CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O

a) Tính thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 2lít khí metan. Các thể tích khí đo cùng điều kiện t0 và p

b) Tính thể tích khí CO2 (đktc) thu được sau khi đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol khí metan.

c) Khí metan nặng hay nhẹ hơn không khí bằng bao nhiêu lần ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Viết PTHH và tính toán theo PTHH.

Lời giải chi tiết

a) Theo phương trình hóa học: 

\({n_{{O_2}}} = 2{n_{C{H_4}}}\)

Mà tỉ lệ về thể tích cũng là tỉ lệ về số mol, ta suy ra: 

\({V_{{O_2}}} = 2{V_{C{H_4}}}\) = 2.2 = 4 (lít)

b) Theo phương trình hóa học:

\({n_{{CO_2}}} = {n_{C{H_4}}}\) = 0,15 (mol)

Thể tích khí COthu được ở đktc là: 

 = 0,15 . 22,4 = 3,36 (lít)

c) Tỉ khối của khí metan và không khí là:

\({d_{C{H_4}/kk}} = \dfrac{{{M_{C{H_4}}}}}{{{M_{kk}}}} = \dfrac{{16}}{{29}} \approx 0,55\)

Vậy khí metan nhẹ hơn không khí, bằng 0,55 lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close