Câu 2 phần bài tập học theo SGK – Trang 18 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 2 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 18 VBT hoá 9. Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào?.....

Quảng cáo

Đề bài

Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào ? Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric và dẫn ra những phản ứng hóa học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về axit sunfuric Tại đây

Lời giải chi tiết

Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất axit sunfuric là: lưu huỳnh (hoặc quặng pirit), không khí và nước.

– Mục đích của công đoạn 1 sản xuất lưu huỳnh đioxit:

Phương trình hóa học: S + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) SO2

– Mục đích của công đoạn 2 sản xuất lưu huỳnh trioxit:

Phương trình hóa học: 2SO2 + O2  \(\xrightarrow[{{V_2}{O_5}}]{{{t^0}}}\) 2SO3

– Mục đích của công đoạn 3 sản xuất axit sunfuric:

Phương trình hóa học: SO3 + H2O → H2SO4

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close