Bài tập 9 trang 19 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 9 trang 19 VBT lịch sử 8: Cuộc đấu tranh thống nhất Đức, I-ta-li-a và cuộc cải cách nông nô ở Nga

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn và khoanh tròn chữ cái chỉ đáp án đúng nhất trong các câu trả lời dưới đây:

Cuộc đấu tranh thống nhất Đức, I-ta-li-a và cuộc cải cách nông nô ở Nga đều là cách mạng tư sản vì:

a) Bị ảnh hưởng của cách mạng tư sản Pháp 1789.

b) Công cuộc thống nhất Đức do quân phiệt Phổ đứng đầu.

c) Công cuộc thống nhất I-ta-li-a do Ga-ri-ban-đi lãnh đạo.

d) Nga hoàng tiến hành cải cách nông nô ở Nga.

đ) Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Các cuộc cách mạng tư sản thế XIX, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Chọn đ) Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close