Bài tập 6 trang 18 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 18 VBT lịch sử 8: Hệ quả của cách mạng công nghiệp "Cách mạng công nghiệp

Quảng cáo

Đề bài

Viết về hệ quả cách mạng công nghiệp, có bạn viết:

“Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản. Nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn ra đời, nhiều thành phố mọc lên, thu hút dòng người từ thành thị về nông thôn kiếm ăn. Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp là hình thành ba giai cấp cơ bản - giai cấp tư sản, giai cấp vô sản và giai cấp phong kiến”.

Nhận định trên của bạn có những chỗ chưa thỏa đáng. Em hãy gạch chân những từ sai và giải thích lý do tại sao.

- Giải thích:…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3: Hệ quả của cách mạng công nghiệp.

Lời giải chi tiết

“Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản. Nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn ra đời, nhiều thành phố mọc lên, thu hút dòng người từ thành thị về nông thôn kiếm ăn. Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp là hình thành ba giai cấp cơ bản - giai cấp tư sản, giai cấp vô sản và giai cấp phong kiến”

- Giải thích: Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp là:

+ Hệ quả kinh tế: làm làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản: nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn ra đời, nhiều thành phố mọc lên, thu hút dòng người từ nông thôn đến tìm việc làm.

+ Hệ quả xã hội: hình thành hai giai cấp cơ bản: tư sản và vô sản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close