Bài tập 4 trang 17 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 17 VBT lịch sử 8: Nhận xét các Hình 12,13,15 (SGK Lịch sử 8)

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình 12, 13, 15 (SGK Lịch sử 8), em có nhận xét gì:

- Về Hình 12:

- Về Hình 13:

- Về Hình 15:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 1: Cách mạng công nghiệp ở Anh, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Về Hình 12: Những người thợ kéo sợi sản xuất thủ công với máy móc thô sơ, một người kéo sợi chỉ có 1 cọc sợi. Sử dụng sức lao động của con người là chủ yếu. => năng suất thấp.

- Về Hình 13: Sử dụng máy kéo sợi Gien-ni chỉ cần một người với 16 cọc sợi. Tăng năng suất lên gấp nhiều lần.

- Về Hình 15: Hình ảnh xe lửa Xti-phen-xơn cho thấy đường sắt và xe lửa đã được sử dụng vào việc vận chuyển hàng hóa và con người. Đời sống xã hội được cải thiện nhanh chóng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close