Bài tập 5 trang 18 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 18 VBT lịch sử 8: Điền tiếp vào chỗ chấm (...) sao cho đúng.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) dưới đây sao cho đúng:

a) Cách mạng công nghiệp ở Pháp được bắt đầu từ năm …

b) Giữa thế kỉ XIX, Pháp có … máy hơi nước, đến năm 1870 là …

c) Sản lượng gang, sắt của Pháp tăng …

d) Nước Pháp hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp và đứng … sau nước Anh.

đ) Nước Đức tuy chưa thống nhất nhưng … diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

e) Số máy hơi nước của Đức tăng …

f) Nhờ tiếp thu …, công nghiệp hóa chất và công nghiệp luyện kim ở Đức tăng nhanh.

g) Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức cũng xâm nhập vào …

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức.

Lời giải chi tiết

a) Cách mạng công nghiệp ở Pháp được bắt đầu từ năm 1830.

b) Giữa thế kỉ XIX, Pháp có trên 5000 máy hơi nước, đến năm 1870 là khoảng 27 000 chiếc.

c) Sản lượng gang, sắt của Pháp tăng 3 lần.

d) Nước Pháp hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp và đứng thứ hai thế giớisau nước Anh.

đ) Nước Đức tuy chưa thống nhất nhưng cách mạng công nghiệp vẫn diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

e) Số máy hơi nước của Đức tăng6 lần.

f) Nhờ tiếp thu những thành tựu khoa học - kĩ thuật mới, công nghiệp hóa chất và công nghiệp luyện kim ở Đức tăng nhanh.

g) Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức cũng xâm nhập vào nông nghiệp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close