Bài tập 7 trang 19 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 19 VBT lịch sử 8: Thống kê các quốc gia tư sản Mĩ La-tinh theo thứ tự thời gian thành lập

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào lược đồ chính trị Mĩ La-tinh đầu thế kỉ XIX (Hình 19 - SGK Lịch sử 8), em hãy lập bảng thống kê các quốc gia tư sản Mĩ La-tinh theo thứ tự thời gian thành lập.

STT

Tên nước

Năm giành được độc lập

1

Ác-hen-ti-na

2

….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XIX.

Lời giải chi tiết

STT

Tên nước

Năm giành được độc lập

1

Ha-i-ti

1804

2

Ê-cu-a-đo

1809

3

Ác-hen-ti-na

1810

4

Pa-ra-goay

1811

5

Vê-nê-xu-ê-la

1811

6

Chi-lê

1818

7

Cô-lôm-bi-a

1819

8

Mê-hi-cô

1821

9

Goa-tê-ma-la

1821

10

En-xan-van-do

1821

11

Cô-xta-ri-ca

1821

12

Hon-đu-rat

1821

13

Pê-ru

1821

14

Bô-li-vi-a

1825

15

U-ru-goay

1828

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close