Bài tập 7 trang 37 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 37 VBT lịch sử 7: Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về biểu hiện sự hùng mạnh của nước Đại Việt

Đề bài

Hãy đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về biểu hiện sự hùng mạnh của nước Đại Việt thế kỉ XIII:

☐ Vua anh minh sáng suốt.

☐ Quân đội vững mạnh.

☐ Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp phát triển.

☐ Chú trọng sửa sang luật pháp, tăng cường cơ quan pháp luật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức cả bài, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

☒ Chú trọng sửa sang luật pháp, tăng cường cơ quan pháp luật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài