Bài tập 4 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 36 VBT lịch sử 7: Hãy trình bày cách tổ chức quân đội nhà Trần?

Đề bài

Hãy trình bày cách tổ chức quân đội nhà Trần?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nhà Trần xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng

Lời giải chi tiết

- Quân đội nhà Trần gồm cấm quânquân ở các lộ.

+ Cấm quân: bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua. Được tuyển chọn từ những trai tráng khỏe mạnh ở quê hương nhà Trần (Tức Mặc, Nam Định).

+ Quân ở các lộ: đồng bằng gọi là chính binh, miền núi gọi là phiên binh. Ở làng, xã có hương binh.

- Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

- Chủ trương: “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.

- Quân đội được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài