Bài tập 2 trang 35 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 35 VBT lịch sử 7: Hãy điền vào bảng sau nội dung tương ứng về các chức quan ở các đơn vị hành chính

Đề bài

a) Hãy điền vào bảng sau nội dung tương ứng về các chức quan ở các đơn vị hành chính địa phương thời Trần:

Các đơn vị hành chính địa phương

Các chức quan tương ứng

Các lộ (12 lộ)

 

Phủ

 

Huyện

 

 

b) Hãy lập sơ đồ về hệ thống quan lại thời Lý và thời Trần theo bảng sau:

Hệ thống quan lại dưới vua thời Lý

Hệ thống quan lại dưới vua thời Trần

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến, kiến thức tổ chức chính quyền thời Lý, so sánh trả lời.

Lời giải chi tiết

a)

Các đơn vị hành chính địa phương

Các chức quan tương ứng

Các lộ (12 lộ)

Chánh, phó An phủ sứ

Phủ

Tri phủ

Huyện

Tri huyện

Xã quan

b)

Hệ thống quan lại dưới vua thời Lý


Hệ thống quan lại dưới vua thời Trần

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài