Bài tập 6 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 36 VBT lịch sử 7: Đê Đỉnh Nhĩ có ở thời nào? Khoanh tròn chữ cái đầu câu em chọn

Đề bài

Đê Đỉnh Nhĩ có ở thời nào? Khoanh tròn chữ cái đầu câu em chọn:

A. Thời Đinh

B. Thời Trần

C. Thời Lý

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Phục hồi và phát triển kinh tế

Lời giải chi tiết

Chọn B. Thời Trần

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài