Bài tập 3 trang 36 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 36 VBT lịch sử 7: Hãy cho biết pháp luật nhà Trần bảo vệ gì?

Đề bài

Hãy cho biết pháp luật nhà Trần bảo vệ gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Pháp luật thời Trần

Lời giải chi tiết

Pháp luật nhà Trần bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài