Bài tập 7 trang 32 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 32 VBT lịch sử 7: Hãy nối các niên đại với các sự kiện lịch sử dưới đây cho đúng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nối các niên đại với các sự kiện lịch sử dưới đây cho đúng:

- Nhà Lý thành lập

- Đổi tên nước là Đại Việt

- Tấn công thành Ung Châu

- Chiến thắng ở Như Nguyệt

- Năm 1054

- Năm 1009

- Năm 1100

- Năm 1075

- Năm 1077

- Năm 1200

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức đã học để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Năm 1009: Nhà Lý thành lập

- Năm 1054: Đổi tên nước là Đại việt

- Năm 1075: Tấn công thành Ung Châu

- Năm 1077: Chiến thắng ở Như Nguyệt

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close