Bài tập 4 trang 31 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 31 VBT lịch sử 7: Đánh dấu x vào ô trống đầu câu biểu thị quân dân Đại Việt chủ động tiến công

Quảng cáo

Đề bài

a) Đánh dấu x vào ô trống đầu câu biểu thị quân dân Đại Việt chủ động tiến công nhà Tống là để phòng ngự:

☐ Chỉ tấn công các căn cứ quân sự, kho tàng của giặc; đánh xong là rút quân về ngay.

☐ Sau khi đánh xong, lập đồn trại đóng quân lâu dài.

☐ Vừa đánh, vừa xây dựng lực lượng để chiến đấu lâu dài.

b) Sau khi tiêu diệt xong thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt làm gì để chống quân Tống. Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu em chọn:

A. Cho quân nghỉ ngơi và nghĩ rằng quân Tống chưa thể đánh Đại Việt ngay.

B. Cho rằng quân nhà Tống sẽ sang báo thù ngay nên ráo riết bố phòng xây dựng phòng tuyến ở bờ Nam sông Như Nguyệt.

C. Xây dựng pháo đài ở kinh thành Thăng Long.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a) ☒ Chỉ tấn công các căn cứ quân sự, kho tàng của giặc; đánh xong là rút quân về ngay.

b) Chọn B. Cho rằng quân nhà Tống sẽ sang báo thù ngay nên ráo riết bố phòng xây dựng phòng tuyến ở bờ Nam sông Như Nguyệt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close