Bài tập 3 trang 30 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 30 VBT lịch sử 7: Dùng bút chì sáp mùa vẽ các đường tiến công của quân ta vào lược đồ

Quảng cáo

Đề bài

a) Dùng bút chì sáp mùa vẽ các đường tiến công của quân ta vào lược đồ trận tấn công Châu Ung, Châu Khâm, Châu Liêm.

b) Mô tả diễn biến chính của trận tiến công theo bảng dưới đây:

Cánh quân

Người chỉ huy

Lực lượng

Đường tiến công

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ, tóm tắt trả lời.

Lời giải chi tiết

a)

b)

Cánh quân

Người chỉ huy

Lực lượng

Đường tiến công

Đường bộ

Thân Cảnh Phúc, Tông Đản

Dân binh miền núi

Đánh vào châu Ung (Quảng Tây)

Đường thủy

Lý Thường Kiệt

Quân đội thủy binh và bộ binh

Đánh vào châu Khâm, châu Liêm (Quảng Đông)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close