Bài tập 5 trang 31 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 31 VBT lịch sử 7: Sông núi nước Nam vua Nam ở; Rành rành định phận ở sách trời

Quảng cáo

Đề bài

a)

Sông núi nước Nam vua Nam ở

Rành rành định phận ở sách trời

Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.

(Bản dịch bài thơ Nam quốc sơn hà)

Bài thơ trên nói lên điều gì?

b) Đánh dấu x vào ô trống đầu câu trả lời sai về lí do Lý Thường Kiệt chủ trương giảng hòa khi quân Tống đang thua to:

☐ Không tiêu diệt toàn bộ quân thù khi chúng đang ở thế cùng, lực kiệt.

☐ Không làm tổn thương danh dự của nước láng giềng.

☐ Không kích động sự hằn thù dân tộc để bảo đảm hòa bình lâu dài cho đất nước.

☐ Quân dân Đại Việt đã mệt mỏi vì lương thực, vũ khí cạn kiệt, không muốn đánh nhau nữa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a) Bài thơ khẳng định độc lập, chủ quyền của dân tộc ta. Chủ quyền dân tộc Đại Việt là bất khả xâm phạm. Hành động xâm lược của quân giặc là đi ngược lại với lẽ trời nên ắt sẽ phải nhận quả báo.

b) ☒ Quân dân Đại Việt đã mệt mỏi vì lương thực, vũ khí cạn kiệt, không muốn đánh nhau nữa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close