Bài tập 6 trang 89 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 89 VBT lịch sử 8: Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy cho biết động cơ nào thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm dường cứu nước? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời mà em cho là đúng:

☐ Căm thù giặc Pháp;

☐ Lòng yêu nước, thương dân.

☐ Sự ham hiểu biết.

☐ Khát vọng tự do, hòa bình.

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.

b) Em có suy nghĩ gì về việc Nguyễn Tất Thành chọn hướng đi sang phương Tây? Điều này có tác dụng như thế nào đối với quá trình hoạt động của Người?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

Lời giải chi tiết

a) ☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

b)

- Nguyễn Tất Thành chọn hướng đi sang phương Tây: nơi có nền văn minh tiến bộ, phát triển hơn, nơi khởi phát của tinh thần Tự do - bình đẳng - bác ái. Nơi có kẻ thù xâm lược nước ta là thực dân Pháp.

- Việc lựa chọn hướng đi sang phương Tây thể hiện: sự ham học hỏi và thức thời của Nguyễn Tất Thành.

- Tác dụng: Nguyễn Tất Thành đã tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, khoa học và cách mạng, trong đó quan trọng nhất là lý luận Mác - Lênin; Vận dụng các tư tưởng tiến bộ đó để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cách mạng và tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close