Bài tập 2 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 87 VBT lịch sử 8: Hoạt động và mục đích của Đông Kinh nghĩa thục

Quảng cáo

Đề bài

a) Dựa vào SGK, hãy nêu các hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục:

b) Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về mục đích hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục:

☐ Dạy chữ để cổ động tinh thần yêu nước.

☐ Tuyên truyền tư tưởng dân chủ tư sản.

☐ Đả phá nền giáo dục lỗi thời.

☐ Cổ vũ cái mới.

☐ Tất cả các ý trên đều đúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Lời giải chi tiết

a) Các hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục:

- Mở trường dạy học theo lối mới.

- Tổ chức các buổi diễn thuyết, bình văn để truyền bá tư tưởng, lối sống mới.

- Xuất bản sách, báo.

b) ☒ Tất cả các ý trên đều đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close