Bài tập 1 trang 87 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 87 VBT lịch sử 8: Phan Bội Châu:Xu hướng và chủ trương đấu tranh

Quảng cáo

Đề bài

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1.1. Phan Bội Châu là lãnh tụ của tổ chức yêu nước và phong trào cách mạng:

A. Phong trào Duy tân ở Trung Kì.

B. Hội Duy tân.

C. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục.

D. Phong trào Đông du.

1.2. Xu hướng và chủ trương đấu tranh của Phan Bội Châu là:

A. Khởi nghĩa vũ trang.

B. Kết hợp cải cách với bạo động.

C. Dựa vào Pháp để cải cách đất nước.

D. Chủ trương dựa vào Nhật Bản để cứu nước. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết

1.1. Chọn D. Phong trào Đông du.

1.2. Chọn D. Chủ trương dựa vào Nhật Bản để cứu nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close