Bài tập 4 trang 88 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 88 VBT lịch sử 8: Chính sách kinh tế - xã hội mà thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng về chính sách kinh tế - xã hội mà thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ nhất:

☐ Bắt lính, vơ vét của cải, phục vụ chiến tranh;

☐ Nông dân phải trồng các cây công nghiệp phục vụ chiến tranh;

☐ Khai thác các loại tài nguyên quý hiếm đem về chính quốc;

☐ Bắt nhân dân ta mua công trái để chi phí cho chiến tranh;

☐ Tất cả các ý trên.

b) Em hãy nhận xét về hậu quả của chính sách này theo các ý sau:

- Về sản xuất:

- Đời sống của nhân dân:

- Về mâu thuẫn:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

Lời giải chi tiết

a) ☒ Tất cả các ý trên.

b) Nhận xét:

- Về sản xuất:

+ Diện tích trồng lúa bị thu hẹp, các nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày càng vơi cạn.

+ Nền kinh tế kiệt quệ, thiếu cân đối và lệ thuộc chặt chẽ vào kinh tế Pháp.

- Đời sống của nhân dân: đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân ngày càng khổ cực, bần cùng.

- Về mâu thuẫn: mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng sâu sắc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close