Bài tập 5 trang 58 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 5 trang 58 VBT lịch sử 7: Điền vào chỗ trống những làng nghề thủ công nổi tiếng thời Lê sơ

Đề bài

Điền vào chỗ trống những làng nghề thủ công nổi tiếng thời Lê sơ:

- Làm đồ gốm…

- Đúc đồng…

- Rèn sắt…

- Nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế thủ công nghiệp

Lời giải chi tiết

- Làm đồ gốm: Hợp Lễ, Chu Đậu (Hải Dương), Bát Tràng (Hà Nội).

- Đúc đồng: Đại Bái (Bắc Ninh).

- Rèn sắt: Văn Chàng (Nam Định).

- Nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất: Thăng Long (Hà Nội).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài