Bài tập 8 trang 59 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 8 trang 59 VBT lịch sử 7: Thời Lê sơ, văn thơ chữ Hán vẫn chiếm ưu thế

Đề bài

Thời Lê sơ, văn thơ chữ Hán vẫn chiếm ưu thế. Tuy vậy, văn thơ chữ Nôm cũng khá phát triển, giữ một vị trí quan trọng.

Hãy cho biết một số tác phẩm tiêu biểu:

- Văn thơ chữ Hán…

- Văn thơ chữ Nôm…

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Văn học, khoa học, nghệ thuật để trả lời

Lời giải chi tiết

- Văn thơ chữ Hán: Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Quỳnh uyển cửu ca,…

- Văn thơ chữ Nôm: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập, Thập giới cô hồn quốc ngữ văn,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài