Bài tập 7 trang 59 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 59 VBT lịch sử 7: Thời Lê sơ, giáo dục, thi cử phát triển hơn thời Trần là do

Đề bài

Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời em cho là đúng.

Thời Lê sơ, giáo dục, thi cử phát triển hơn thời Trần là do:

☐ Nhà nước chăm lo đào tạo con em nhân dân lao động.

☐ Nhà nước rất quan tâm đến việc đào tạo nhân tài, lấy khoa cử làm điều kiện để tuyển dụng quan lại.

☐ Chú trọng đào tạo con người phát triển toàn diện.

☐ Dùng chữ Hán để giảng dạy trong nhà trường.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình giáo dục và khoa cử, suy luận trả lời

Lời giải chi tiết

☒ Nhà nước rất quan tâm đến việc đào tạo nhân tài, lấy khoa cử làm điều kiện để tuyển dụng quan lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài