Bài tập 12 trang 61 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 12 trang 61 VBT lịch sử 7: Ngô Sĩ Liên và Lương Thế Vinh đã có những đóng góp trên lĩnh vực nào

Đề bài

Ngô Sĩ Liên và Lương Thế Vinh đã có những đóng góp trên lĩnh vực nào? Điền tiếp vào các khung trống sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3, 4: Ngô Sĩ Liên và Lương Thế Vinh để trả lời

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài