Bài tập 9 trang 59 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 9 trang 59 VBT lịch sử 7: Nghệ thuật kiến trúc thời Lê sơ biểu hiện rõ nét ở những công trình nào

Đề bài

Nghệ thuật kiến trúc thời Lê sơ biểu hiện rõ nét ở những công trình nào? Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:

☐ Chùa Một Cột (Hà Nội).

☐ Tháp Phổ Minh (Nam Định).

☐ Các công trình lăng tẩm, cung điện ở Lam Kinh (Thanh Hóa).

☐ Cung Thái thượng hoàng ở Tức Mặc (Nam Định).

☐ Thành Tây Đô (Thanh Hóa).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Văn học, khoa học, nghệ thuật

Lời giải chi tiết

☒ Các công trình lăng tẩm, cung điện ở Lam Kinh (Thanh Hóa).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài