Bài tập 6 trang 58 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 58 VBT lịch sử 7: Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp nào

Đề bài

Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp nào? Hãy nêu đặc điểm của những giai cấp đó:

a) ...

b) ...

Ngoài ra còn có những tầng lớp nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Xã hội

Lời giải chi tiết

a) Xã hội thời Lê sơ bao gồm giai cấp thống trị và giai cấp bị trị.

b) Đặc điểm:

+ Giai cấp thống trị: bao gồm quý tộc, địa chủ, quan lại. Chiếm số lượng nhỏ nhưng đây là tầng lớp nắm mọi độc quyền trong xã hội và có nhiều ruộng đất, bóc lột giai cấp bị trị.

+ Giai cấp bị trị: nông dân. Chiếm đại đa số trong xã hội. Họ có ít hoặc không có ruộng đất, phải cày ruộng công hoặc ruộng thuê, và nộp tô, thuế, đi phục dịch,... Nô tì là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội.

Ngoài ra còn có những tầng lớp khác: thương nhân, thợ thủ công, nô tì.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài