Bài tập 2 trang 41 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 2 trang 41 VBT lịch sử 7: Em hiểu thế nào là điền trang, thế nào là thái ấp

Đề bài

Em hiểu thế nào là điền trang, thế nào là thái ấp. Hãy ghi vào ô trống từ tương ứng với ý đã nêu:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế sau chiến tranh

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài