Bài tập 7 trang 43 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 7 trang 43 VBT lịch sử 7: Xã hội nhà Trần ngày càng phân hóa, bộ máy nhà nước mang tính đẳng cấp rõ rệt

Đề bài

Xã hội nhà Trần ngày càng phân hóa, bộ máy nhà nước mang tính đẳng cấp rõ rệt. Em hãy nêu tóm tắt đặc điểm của từng tầng lớp xã hội thời Trần:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2: Tình hình xã hội sau chiến tranh, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài