Bài tập 6 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 6 trang 42 VBT lịch sử 7: Điền vào các ô chữ những từ thể hiện sự phát triển của mạng lưới thương nghiệp

Đề bài

Điền vào các ô chữ những từ thể hiện sự phát triển của mạng lưới thương nghiệp và thành thị thời Trần:

- Nơi diễn ra hoạt động buôn bán tấp nập

C

 

 

- Trung tâm kinh tế sầm uất

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trung tâm buôn bán với nước ngoài

C

 

 

 

V

 

 

 

 

N

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế sau chiến tranh, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Nơi diễn ra hoạt động buôn bán tấp nập

C

H

- Trung tâm kinh tế sầm uất

T

H

Ă

N

G

L

O

N

G

 - Trung tâm buôn bán với nước ngoài

C

N

G

V

Â

N

Đ

N

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài