Bài tập 11 trang 45 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 11 trang 45 VBT lịch sử 7: Nhà Trần có nhiều công trình kiến trúc mới được xây dựng với kĩ thuật tinh xảo

Đề bài

Nhà Trần có nhiều công trình kiến trúc mới được xây dựng với kĩ thuật tinh xảo. Các công trình sau đây được xây dựng ở những địa phương nào? Hãy nối các mũi tên cho đúng:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4: Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc

Lời giải chi tiết


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài