Bài tập 3 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 3 trang 42 VBT lịch sử 7: Ở thời Trần, trong lĩnh vực nông nghiệp, bộ phận ruộng đất nào

Đề bài

Ở thời Trần, trong lĩnh vực nông nghiệp, bộ phận ruộng đất nào đem lại nguồn thu nhập chính cho nhà nước? Đánh dấu x vào ô trống ở đầu ý trả lời mà em cho là đúng:

☐ Ruộng đất điền trang

☐ Ruộng đất tư của nhân dân

☐ Ruộng đất công làng xã

☐ Ruộng đất của địa chủ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế sau chiến tranh

Lời giải chi tiết

☒ Ruộng đất công làng xã

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài