Bài tập 4 trang 42 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 4 trang 42 VBT lịch sử 7: Để phát triển nông nghiệp, nhà Trần rất quan tâm đến việc trị thủy

Đề bài

Để phát triển nông nghiệp, nhà Trần rất quan tâm đến việc trị thủy, đề phòng lụt lội, bảo vệ mùa màng. Theo em, đó là việc gì? Hãy điền tiếp vào ô trống sau:

 

 

 

 

Ê

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Tình hình kinh tế sau chiến tranh, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Đ

P

Đ

Ê

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài