Bài tập 1 trang 35 vở bài tập lịch sử 7

Giải bài tập 1 trang 35 VBT lịch sử 7: Về nguyên nhân sự sụp đổ của nhà Lý, hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu

Đề bài

a) Về nguyên nhân sự sụp đổ của nhà Lý, hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là không phù hợp:

A. Vua quan chỉ lo ăn chơi, không chăm lo đến đời sống nhân dân.

B. Thiên tai mất mùa, đói kém.

C. Các thế lực phong kiến địa phương đánh giết lẫn nhau.

D. Dân nghèo nổi dậy đấu tranh.

b) Trong tình hình trên, nhà Trần thay nhà Lý có phù hợp không? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1: Nhà Lý sụp đổ, suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

a) Chọn C. Các thế lực phong kiến địa phương đánh giết lẫn nhau.

b) Nhà Trần thay nhà Lý là phù hợp. Vì:

+ Nhà Lý đã không còn khả năng đứng đầu đất nước như trước nữa.

+ Nhà Trần lên nắm chính quyền hợp với lòng dân và là xu thế tất yếu của lịch sử.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài