Bài A Trắc nghiệm trang 99 SBT sử 8

Giải bài tập A Trắc nghiệm trang 99 sách bài tập Lịch sử 8. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

Quảng cáo

Đề bài

1. Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là 

A. Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, nếu chiếm được thì sẽ dễ bề khống chế Trung Quốc.

B. Việt Nam có vị trí chiếm lược quan trọng, giàu tài nguyên, khoáng sản và nhân công lẻ.

C. Triều đình Huế đứng về phía Tây Ban Nha, chống lại những quyền lợi của Pháp ở Đông Dương.

D. Pháp muốn ngăn chặn việc triều đình Huế đứng về phía Trung Quốc, chống lại Pháp.

2. Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp lấy cớ là 

A. Bảo vệ đạo Gia Tô

B. Mở ộng thị trường buôn bán

C. "khai hoá văn minh" cho nhân dân An Nam 

D. Nhà Nguyễn tấn công các tàu buôn của Pháp trên Biển Đông

3. Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân Triều đình tại Gia Định, nhân dân địa phương đã

A. Sơ tán khỏi Gia Định

B. Tự động nổi dậy đánh giặc

C. Tham ra cùng quân triều đình đánh giặc

D. Nổi dậy chống cả quân Pháp và quân triều đình

4. Tại thành Hà Nội, chỉ huy quân đội triều đình chống Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ hai (1882) là 

A. Phan Thanh Giản

B. Hoàng Diệu

C. Hoàng Tá Viêm

D. Lưu Vĩnh Phúc

5Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là

A. Đuy-puy

B. Ri-vi-e

C. Gác-ni-ê

D. Hác-măng

6. Kí hiệp ước Giáp Tuất (1874) với thực dân Pháp, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận

A. Sự chiếm đóng của quân Pháp ở Hà Nội

B. 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp

C. Bắc Kì hoàn toàn thuộc Pháp

D. Bắc Kì vùng đất bảo hộ của Pháp

Lời giải chi tiết

Câu 1

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1589

Lời giải:

Nguyên nhân sâu xa của việc thực dân Pháp xâm lược nước ta là Việt Nam có vị trí chiếm lược quan trọng, giàu tài nguyên, khoáng sản và nhân công lẻ.

Chọn: B

Câu 2

Phương pháp: Xem lại mục 1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1589

Lời giải:

Khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp lấy cớ là bảo vệ đạo Gia Tô.

Chọn: A

Câu 3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859

Lời giải:

Trước thái độ chống Pháp một cách yếu ớt của quân triều đình tại Gia Định, nhân dân địa phương đã tự động nổi dậy đánh giặc.

Chọn: B

Câu 4

Phương pháp: Xem lại mục 5. Nhân dân Bắc kì tiếp tục kháng Pháp

Lời giải:

Tại thành Hà Nội, chỉ huy quân đội triều đình chống Pháp xâm lược Bắc Kì lần thứ hai (1882) là Hoàng Diệu.

Chọn: B

Câu 5

Phương pháp: Xem lại mục 3. Kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873-1874)

Lời giải:

Tại trận Cầu Giấy lần thứ nhất, chỉ huy quân Pháp bị tiêu diệt là Gác-ni-ê.

Chọn: C

Câu 6

Phương pháp: Xem lại mục 4. Thực dân Pháp Bắc Kì lần thứ hai (1882)

Lời giải:

Kí hiệp ước Giáp Tuất ( 1874) với thực dân Pháp, triều đình Huế đã chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp.

Chọn: B

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close