Giải bài 9.31 trang 59 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây là đúng? (1) \(A{B^2} + B{C^2} = A{C^2}\)

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(1) \(A{B^2} + B{C^2} = A{C^2}\)

(2) \(AB + BC = AC\)

(3) \(A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}\)

(4) \(AB + AC = BC\)

(5) \(A{C^2} + B{C^2} = A{B^2}\)

(6) \(AC + BC = AB\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức định lí Pythagore để tìm khẳng định đúng: Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương của hai cạnh góc vuông.

Lời giải chi tiết

Vì tam giác ABC vuông tại A nên \(A{B^2} + A{C^2} = B{C^2}\)

Nên khẳng định (3) là khẳng định đúng.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close