Giải bài 9.32 trang 59 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Những bộ ba số đo nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông? (1) 1cm, 1cm, 2cm

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Những bộ ba số đo nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác vuông?

(1) 1cm, 1cm, 2cm

(2) \(1cm,{\rm{ }}1cm,{\rm{ }}\sqrt 2 cm\)

(3) 2cm, 4cm, 20cm

(4) \(2cm,{\rm{ }}4cm,{\rm{ }}\sqrt {20} cm\)

(5) 3cm, 4cm, 5cm

(6) 9cm, 16cm, 25cm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về định lý Pythagore đảo để tìm tam giác vuông: Nếu một tam giác có bình phương của một cạnh bằng tổng các bình phương của hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

Lời giải chi tiết

(1) Vì \({1^2} + {2^2} \ne {2^2}\) nên tam giác có độ dài 3 cạnh 1cm, 1cm, 2cm không là tam giác vuông.

(2) Vì \({1^2} + {1^2} = {\left( {\sqrt 2 } \right)^2}\) nên tam giác có độ dài 3 cạnh \(1cm,{\rm{ }}1cm,{\rm{ }}\sqrt 2 cm\) là tam giác vuông.

(3) Vì \({2^2} + {4^2} \ne {20^2}\) nên tam giác có độ dài 3 cạnh 2cm, 4cm, 20cm không là tam giác vuông.

(4) Vì \({2^2} + {4^2} = {\left( {\sqrt {20} } \right)^2}\) nên tam giác có độ dài 3 cạnh \(2cm,{\rm{ }}4cm,{\rm{ }}\sqrt {20} cm\) là tam giác vuông.

(5) Vì \({3^2} + {4^2} = {5^2}\) nên tam giác có độ dài 3 cạnh 3cm, 4cm, 5cm là tam giác vuông.

(6) Vì \({9^2} + {16^2} \ne {25^2}\) nên tam giác có độ dài 3 cạnh 9cm, 16cm, 25cm không là tam giác vuông.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close