Giải bài 9.20 trang 55 sách bài tập toán 8 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Với hai tam giác bất kì ABC và MNP thỏa mãn \(\widehat {ABC} = \widehat {NMP},\widehat {ACB} = \widehat {MNP}\). Những khẳng định nào sau đây là đúng?

Đã có lời giải SGK Toán lớp 9 - Kết nối tri thức (mới)

Đầy đủ - Chi tiết - Chính xác

Quảng cáo

Đề bài

Với hai tam giác bất kì ABC và MNP thỏa mãn \(\widehat {ABC} = \widehat {NMP},\widehat {ACB} = \widehat {MNP}\). Những khẳng định nào sau đây là đúng?

(1) $\Delta ABC\backsim \Delta MNP$

(2) $\Delta BCA\backsim \Delta MNP$

(3) $\Delta ABC\backsim \Delta NPM$

(4) $\Delta CAB\backsim \Delta NPM$

(5) $\Delta ABC\backsim \Delta PMN$

(6) $\Delta BAC\backsim \Delta MNP$

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức về định lý (trường hợp đồng dạng góc – góc) để tìm khẳng định đúng: Nếu hai góc của tam giác lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

Lời giải chi tiết

Tam giác ABC và tam giác MNP có: \(\widehat {ABC} = \widehat {NMP},\widehat {ACB} = \widehat {MNP}\)

Do đó, $\Delta ABC\backsim \Delta PMN\left( g-g \right)$

Suy ra, các khẳng định đúng là (2), (4), (5)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close