Bài 8 trang 42 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 42 VBT toán 8 tập 2. Chứng minh: a) 4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh:

LG a

\(4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

Lời giải chi tiết:

So sánh hai số \(-2\) và \(-1\), ta có \(-2 < -1\)

Nhân hai vế của \(-2 < -1\) với số \(4\), ta có

\( 4. (-2) < 4. (-1)\) 

Cộng số \(14\) vào hai vế của \( 4. (-2) < 4. (-1)\) ta được:

\(4 .(-2) + 14 < 4. (-1) + 14 \)  (điều phải chứng minh).

LG b

\((-3).2 + 5 < (-3). (-5) + 5\). 

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

Lời giải chi tiết:

So sánh hai số \(2\) và \(-5\), ta có \(2 > -5\)

Nhân hai vế của \(2>-5\) với \((-3)<0\), ta có \((-3).2 < (-3) .(-5)\)

Cộng số \(5\) vào hai vế của \((-3).2 < (-3). (-5)\), ta được:

\((-3).2 + 5 < (-3).(-5) + 5\)  (điều phải chứng minh) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close