Bài 6 trang 41 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 41 VBT toán 8 tập 2. Cho a < b, chứng tỏ: a) 2a - 3 < 2b - 3 ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho \(a < b\), chứng tỏ:

LG a

\(2a - 3 < 2b - 3\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, tính chất bắc cầu.

Giải chi tiết:

 Bài ra đã cho \(a < b\). 

Nhân hai vế của bất đẳng thức \(a<b\) với \(2\), ta có \(2a < 2b\).

Cộng số \((-3)\) vào hai vế bất đẳng thức \(2a < 2b\), ta có \(2a - 3 < 2b - 3\).

LG b

\(2a - 3 < 2b + 5\). 

Phương pháp giải:

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, tính chất bắc cầu.

Giải chi tiết:

 So sánh hai số \(-3\) và \(5\), ta có \(-3<5\).

Cộng số \(2b\) vào hai vế của \(-3 < 5\) ta có \(2b - 3 < 2b + 5\)

Mặt khác, theo kết quả câu a) ta có \(2a - 3 < 2b - 3\) 

Vậy, theo tính chất bắc cầu với số \(2a-3\), số \(2b-3\) và số \(2b+5\), ta có \(2a - 3 < 2b + 5\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close