Bài 5 trang 41 Vở bài tập toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 41 VBT toán 8 tập 2. Cho a < b, hãy so sánh: 2a và 2b ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(a < b\), hãy so sánh:

\(2a\) và \(2b\);  \( 2a\) và \(a + b\);   \( -a\) và \(-b\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương và số âm, liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

Lời giải chi tiết

+) Bài ra đã cho \(a < b\)

Nhân hai vế của \(a<b\) với số \(2\), ta có \(2a < 2b\).

+) Bài ra đã cho \(a < b\)

Cộng số \(a\) vào hai vế của \(a<b\), ta có \( a + a < a + b\)

Vậy \(2a < a + b\).

+) Bài ra đã cho \(a<b\)

Nhân hai vế của \(a<b\) với số \((-1)\), ta có \(a.(-1)>b.(-1)\)

Vậy \( -a > -b\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close