Giải bài 8 trang 38 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống kết nối các ý A, B, C, D so cho phù hợp và viết lại thành câu. A. Là những mô hình, hình thành do hoạt động ... được đưa lên gần mặt đất. B. Mỏ ... C. Là những mỏ được hình thành trong quá trình tích tụ ... ở những chỗ trũng. D. Mỏ ...

Quảng cáo

Đề bài

Điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống kết nối các ý A, B, C, D so cho phù hợp và viết lại thành câu.

A. Là những mô hình, hình thành do hoạt động ... được đưa lên gần mặt đất.

B. Mỏ ...

C. Là những mỏ được hình thành trong quá trình tích tụ ... ở những chỗ trũng.

D. Mỏ ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về khoáng sản:

- Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích được con người khai thác, sử dụng. 

- Mỏ nội sinh: những mỏ được hình thành do măcma rồi được đưa lên gần mặt đất.

- Mỏ ngoại sinh: những mỏ được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trũng cùng với các loại đá trầm tích.

Lời giải chi tiết

A. Là những mô hình, hình thành do hoạt động măcma được đưa lên gần mặt đất.

B. Mỏ nội sinh.

C. Là những mỏ được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất ở những chỗ trũng.

D. Mỏ ngoại sinh.

=> Mỏ nội sinh là những mô hình, hình thành do hoạt động măcma được đưa lên gần mặt đất.

=> Mỏ ngoại sinh là những mỏ được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất ở những chỗ trũng.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close