Giải bài 5 trang 37 sách bài tập Địa lí 6 Chân trời sáng tạo

Tải về

Hãy chọn những từ sau đây điền vào các vị trí tương ứng trong hình 10.3.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn những từ sau đây điền vào các vị trí tương ứng trong hình 10.3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức về dạng địa hình núi và cách tính độ cao địa hình:

- Núi có phần đỉnh núi, sườn núi và chân núi. Dựa vào độ cao, người ta chia ta thành núi thấp, núi trung bình và núi cao.

- Độ cao tuyệt đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một điểm so với mực nước biển trung bình.

- Độ cao tương đối là khoảng cách đo theo chiều thẳng đứng từ một điểm ở trên cao so với một điểm khác ở dưới thấp.

 

Lời giải chi tiết

Tải về

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close